تولد بچه

87
با بچتون رفته فروشگاه واسه خونه خرید کنه...بچتونم هی ادای اونو درمیاره هر چی که دوست نداره ورمیداره میگه:کپسااااااانگ!...
با ذوق از تولش فیلم میگیره
#بکهیون
#zara
~~~~~~~~~~~~
@imagination_exo
鹿晗
0 ویدیو 0 عکس 10 گیف