ساخت پیکنیک دست ساز

173
چطوری یک گاز پیکنیک جیبی بسازیم ؟🤔

با این ترفند میتونید برا سفرتون گاز پیکنیک جیبی بسازید و هرجا خواستید روشنش کنید

🇨 hannel ➣ @NiazCom ™
Taha Asadi
0 ویدیو 0 عکس 2 گیف