شاه..وامریکا

39
@ensaniatt

شاه 👑 و آمریکا🇺🇸

در کلیپ کوتاه خواهید دید که آیا شاه به آمریکا وابسته بود یا آمریکا به شاه؟
.
طرفدار حکومت شاهنشاهیم نیستم ولی حرف حق رو باید،گفت خوشمون بیاد،یا نیاد
♣RرضاD♣ Reza توای تنهای تنهاهمین جورباش
24 ویدیو 4 عکس 18 گیف