ببینید لایک کنید

26
آزمایش هایپرلوپ(انتقال مسافر با سرعت 1200کیلومتر)😳

تا بیاد بگه ایستگاه دروازه دولت، از کشور خارج شده😄

10 برابر متروی ایران سرعتشه! یعنی فاصله تهران-چالوس رو در 10 دقیقه طی میکنه!

🆔 @GizmizTel 💯
☆♡MAHDI ♡☆
5 ویدیو 1 عکس 2 گیف