آبولیسک

3
این آبولیسک بنام اکسیوم در اتیوپی، 400 سال قبل از میلاد ساخته شده است. وزنش 500 تن و ارتفاعش به اندازه یک ساختمان 13 طبقه است.بزرگترین ابولیسک ساخته شده در تاریخ است.
🇮🇷
@wf_sf
Shihan dr s hassan tayebi
World federation street fighter
شیهان دکتر سید حسن طیبی
رئیس و بنیانگذار سبک جهانی استریت فایترstreet fighter
Kyushi 83
472 ویدیو 1383 عکس 335 گیف