دیرین دیرین: مهاجرت

1,215
#دیرین_دیرین
@DirinDirin
#دوشنبه_تند
این قسمت : #مهاجرت
برخی مدیران بدانند که فقط نفت سرمایه‌ی کشور ما نیست!
لینک دانلود↙️
http://dirindirin.com/?vdownload=7592

موضوع این قسمت را میپسندید؟
@NasStudio
منصور
1736 ویدیو 1324 عکس 1204 گیف