یکی از زیباترین انیمیشن های کوتاه جهان

48
#فدراسیون_جهانی_استریت_فایتر

یکی از زیباترین انیمیشن های کوتاه جهان ...
چند ثانیه فقط👆
shihan dr s Hassan Tayebi president and founder world street fighter style wfsf wsfs
#world_federation_street_fighter

@wf_sf 🇮🇷
Kyushi 83
472 ویدیو 1383 عکس 335 گیف