دوربین مخفی

1,158
🔺روی پیاده‌رو طرح «لی لی» کشیدند، دوربین مخفی گذاشتند! عکس العمل مردم عالیه. شاد کردن مردم و زنده کردن خاطرات به همین سادگیه 😊

🔥 @channel_IRINN
عباس ولوئیان
9 ویدیو 133 عکس 11 گیف