مشایخی

143
عکس کمیاب مربوط به 41 سال پیش
جمشید مشایخی، بهروز وثوقی، گوگوش، حمیده خیرآبادی و ...

🆔 @ixmix 💯
عرفان قارایی
1 ویدیو 8 عکس 0 گیف