سیری (دستیار صوتی اپل)

13
ببینید چجوری با Siri ( دستیار صوتی اپل ) شماره میگیرن 😁
واقعا جالبه 😁😍
از اندروید هم چنین انتظاراتی داریم 😑
MADMAN
666 ویدیو 372 عکس 267 گیف