شب ها چه چیزهایی نخوریم ؟

17
شب ها چه چیزهایی نخوریم ؟

1- میوه های سنگین مثل خربزه و طالبی
2- حبوبات به مقدار زیاد
3- انواع آش و غذاهای پر چرب سنتی مثل آبگوشت و قیمه

#Street_Fighter 🇮🇷

@wsfs2005 🌍
public relations WSFS2005
6 ویدیو 366 عکس 1 گیف