یه ضربه پای حساب نشده!😕

110
ببی زحمت بیشتر رو ضربات پاتون تمرکز کنید☺️😊
پدر صاحب بچه رو درآوردی آخه...!😰😱
┄┅═══✼❉❤️❉✼═══┅
@wf_sf 🇮🇷
Shihan dr s hassan tayebi
World federation street fighter
شیهان دکتر سید حسن طیبی
رئیس و بنیانگذار سبک جهانی استریت فایترstreet fighter
E
86 ویدیو 169 عکس 78 گیف