رای باطل

96
#صدای_مردم

🎥 فیلم/ بدون اینکه تعرفه‌ها مهر وزارت کشور داشته باشد از ما رای گرفتند/ صداوسیما اعلام کرد این آرا باطل محسوب می‌شود
@Farsna
S Sadat
15 ویدیو 37 عکس 3 گیف