سخنرانی

25
🚨 بلاخره پس از 2ماه فشار و سانسور منتشر شد

🔺سخنرانی طوفانی دانشجوی عدالتخواه در مقابل روحانی در روز دانشجو / قسمت ٢

@KhatShekan | خـط‌شڪن
حسین
3 ویدیو 2 عکس 0 گیف