حركت عجيب يك #معترض براي ربودن پرچم در پخش زنده تلويزيون ⁉️

19

🆔 @canaltars 💯💀
محمد 64691
1 ویدیو 0 عکس 0 گیف