ارتروز گردن

65
🇮🇷برای جلوگیری از آرتروزگـــردن، کافیه روزانه۶حرکت بالا را یکبـــار انجام دهید🇮🇷

🔴اگر روزانه حداقل ۳ساعت از موبایل استفاده کنید،در خطر آرتروز گردن قرار دارید
Saied Rashno
0 ویدیو 0 عکس 1 گیف