اگر رفتی سمت گوشی خانومتون و گوشی رو بت نداد چکار میکنی؟🤔

230
عجب سوال خونه خراب کنی 😂حتما ببین ____________________________
😍👇هر روز کلی کلیپ توپ👇⤵
👑 @Video_4Fun
منصور
1736 ویدیو 1324 عکس 1204 گیف