اگر رفتی سمت گوشی خانومتون و گوشی رو بت نداد چکار میکنی؟🤔

229
عجب سوال خونه خراب کنی 😂حتما ببین ____________________________
😍👇هر روز کلی کلیپ توپ👇⤵
👑 @Video_4Fun
منصور
1567 ویدیو 1320 عکس 1204 گیف