روز بخیر

70
آخر هفته تون گلباران
یه سـلام گـرم
یه آرزوی زیبـا
یه دعـای قشنگ
بـرای
تک تک شما مهربانان
الهـی
شـادیاتون زیاد
غـم هاتـون کم
وزندگیـتون
پـرازعشـق باشـه

آخرین‌ شنبه دیماهتون زیبا

👉👉 @akhbar_roz 👈👈
طاهره پناهی
1 ویدیو 0 عکس 3 گیف