خواهشا ببینید

83
✅اثبات وجود خدا در چند ثانیه

⛔️آمپریزم میگه نمیبینم پس نیست!

🌷استاد رائفی پور🌷
~?سبحـــــــــــاڹ?? ✌
1 ویدیو 3 عکس 0 گیف