یلدا...این شبی ک میگم شب نیست...

19
این شبی که می‌گن شب نیست
اگه شبه مثل اون شب نیست 😜😂

شب یلداتون مبارک

شب یلدا رو به سنتی‌ترین شکل ممکن برگزار کنیم 😂
shihan dr s Hassan Tayebi president and founder world street fighter style wfsf wsfs
#world_federation_street_fighter

@wf_sf 🇮🇷
Kyushi 83
472 ویدیو 1383 عکس 335 گیف