دیرین دیرین: جدایی نادر از سیمین

441
🌐 #دیرین_دیرین #وی_گردی
🔻این قسمت : #جدایی_نادر_از_سیمین
▪️تا حالا تور فرش‌گردی نشنیده بودیم!

🔹کلّی دیرین دیرین ببینیم: @dirindirin
🔸 همه باهم بریم وِی‌گردی: @veygardi
منصور
1736 ویدیو 1324 عکس 1204 گیف