تشییع شهدای ترور

16
فیلمی از تشیع باشکوه شهدای ترور توسط مردم تهران / شعار مردم علیه عاملان اصلی حادثه تروریستی تهران

📝 @chandkalam
Morteza Sadeqi
21 ویدیو 3 عکس 1 گیف