🏴موزیک ویدیو زلزله تقدیم به کرمانشاه🏴

67
🎥م
وزیک ویدیو
🏴 زلزله 🏴
با صدای محمدامین غلامیاری
با دلی اندوهگین تقدیم به مردم داغدیده سرپل ذهاب، ما را در غم خود شریک بدانیند...
#زلزله
كرمانشاه
#تسليت
⚫️كانال امين غلامياري
‏Join: @gholamyari
مهسا گمنام
1 ویدیو 0 عکس 0 گیف