دیرین دیرین: منطق

544
🌶 #دیرین_دیرین #دوشنبه_تند
🔻این قسمت : #منطق
⛔️هشدار؛ به انتخابات شوراها نزدیک می‌شوید!

بقیه دیرین دیرین ها را این‌جا ببینید👇
🆔 https://telegram.me/joinchat/BWFTQzvFJ7WshbyTfQc2UQ
منصور
1736 ویدیو 1324 عکس 1204 گیف