تن (زبان محلي)

103
تاااردکعرفانی وەستا محەمەد(نەبەز)😂😂😂
ژن .دردهینان😂😂
 Join🔜👇
✦✦✦ @sablaxakam

📺کـــانـــاڵےســـابــلاغەکەم📺
.ighgvhfbh Gfhffcv
1 ویدیو 0 عکس 0 گیف