ضربان‌ قلب

198
💎 #ضربان_قلب تند به چه ضربانی اطلاق می شود؟
🔹ضربان قلب نرمال بین ۶۰ تا ۱۰۰ ضربه در دقیقه است.
🔹تندی_ضربان قلب به سرعتی بالاتر از ۱۰۰ تپش در دقیقه اطلاق می شود.

@wf_sf 🇮🇷
Kyushi 83
472 ویدیو 1383 عکس 335 گیف