حرکت ماشین در برف

49
ویدویی زیبا از حرکت ماشین قدرتمند آمریکایی در خیابانی با بیش از یک‌متربرف/ شیگاگو(آمریکا)😳

📍هواشناسی ایران(غیردولتی)👇🏿
https://telegram.me/joinchat/C4WuOUFNn7HoJXrbiCpjOA
46591 احمد
2 ویدیو 0 عکس 0 گیف