کونگ فو و هنرهای رزمی

55
تمرینات آکادمی تخصصی کونگ فو -- باشگاه فرهنگی ورزشی کوثر

#تمرینات_استقامتی
#قدرتی
#هوازی_بی_هوازی
#چابکی_چریکی
#دفاع_شخصی_بانوان
#دفاع_شخصی_آقایان
#سلاح_سرد
#مبارزه
#آکروباتیک_رزمی
@CLUBKOSAR
IMAN-BARAHM KUNG FU
1 ویدیو 0 عکس 0 گیف