صحبتهای روشن

3
💠روشن:

🔹خروج از اين بحران سخت است.
🔹منصوريان بماند و تلاش كند.
🔹باشگاه استقلال برنامه ريزي ندارد.
🔹مشكل اصلي ضعف مديريت است.
🔹قهرماني اين تيم ممكن نيست.

➫ @Esteghlal_ss ▏🌟🌟
احسان
0 ویدیو 1 عکس 0 گیف