ثبت رکورد جهانی سرکار خانم مهسا نصیری دهقان

23
باسلام
خبر
اولین بانوی عرصه هنرهای رزمی سرکار خانم مهسا نصیری دهقان از استان البرز ، از شاگردان اساتید گرندمستر حسین قلی زاده
توانست حرکت فوق سنگین با تعادل و تمرکز چرخیدن به دور خود را به نام خود در سازمان جهانی ثبت رکورد هنرهای رزمی IMARO به مدت یک ساعت و دو دقیقه به ثبت برساند .
این رکورد توسط نایب ریاست بانوان سازمان جهانی سرکارخانم مهندس خراسانی زاده و دبیر محترم سازمان جهانی بانوان کشور وریاست موی تای بانوان WPMF استان تهران سرکار خانم فاطمه هادیان در این سازمان رکورد رسما جهانی اعلام گردید .
تبریک ویژه به جامعه ورزش و هنرهای رزمی دنیا
@IMARO_RECORDS
public relations WSFS2005
6 ویدیو 366 عکس 1 گیف
روابط عمومی سبک جهانی استریت فایتر
با آرزوی موفقیت روز افزون برای شما عزیز 🙏
۱۳۹۶/۱۱/۲۳