عشق

886
عشق یعنےدل یڪے
دلبریڪےباشدفقط

درفراقش مثل باران
لحظہ هابارش ڪنے

عشق یعنےمثل پروانہ
بگردےدورِیار

هےبگویےدوستت دارم
وتڪرارش ڪنے...
Saeed Khademolhoseini
0 ویدیو 0 عکس 2 گیف
ازی
خیلی زیبا بود
۱۳۹۶/۰۱/۳۱
مهدی
مرسی که هوامو داری
۱۳۹۵/۱۰/۰۱