ماجرای مومیایی فضایی

10
تصوير بالايى ادعا ميشود #موميايى يك بيگانه بوده كه در مصر كشف شده. در حالى تصوير اصلى را در زير آن مشاهده ميكنيد كه به موميايى بچه معروف است و در موزه سنت لويس نگهدارى ميشود!

@ancientworld ™
ஜ۩۩ஜ حاجـــےِِ جۋاد ஜ۩۩ஜ
0 ویدیو 1 عکس 0 گیف