جمع آوری میوه های ریز

182
🎥 فکر می‌کنید توت و میوه‌های ریز رو چطور جمع آوری می‌کنن از درختان؟
@AkhbareFori
منصور
1736 ویدیو 1324 عکس 1204 گیف