قدرت تمرکز جکی چان!!!

5
قدرت تمرکز جکی چان هنگام ضربه زدن به قدری زیاد است که یکبار در برنامه زنده تلویزیونی 12بلوک سیمانی را در حالیکه یک تخم مرغ داخل مشتش نگه داشته بود شکست، بدون این که به تخم مرغ آسیبی وارد شود!

🇮🇷
@wf_sf
Shihan dr s hassan tayebi
World federation street fighter
شیهان دکتر سید حسن طیبی
رئیس و بنیانگذار سبک جهانی استریت فایترstreet fighter
Kyushi 83
472 ویدیو 1383 عکس 335 گیف