کانال آموزشی رنگ مو

23
پایه 10 ؛ بلوند صدفی + شامپاینی + شکلاتی روشن 3 سانت + بلوند پلاتینه نقره ای + یک سانت ویولت 5و ریشه فانتزی سبز و خاکستری 8 ترکیب شده است.
🌸🍃 @malakesho🌸🍃
احمد رحیمی
7 ویدیو 20 عکس 2 گیف