حرکاتی عالی

10
#فدراسیون_جهانی_استریت_فایتر

👌👍
shihan dr s Hassan Tayebi
شیهان دکتر سید حسن طیبی
رئیس و بنیانگذار فدراسیون جهانی استریت فایتر
#world_federation_street_fighter

@wf_sf 🇮🇷
Kyushi 83
472 ویدیو 1383 عکس 335 گیف