شیر

164
کلیپ بسیار جالب از 2 نفر که لباس گورخر میپوشن تا وارد گله گورخرهابشن ولی با حمله شیرهامواجه میشن😂😂

حیات وحش🐍👇

@Haayatvahsh
مجید خوشدل
13 ویدیو 8 عکس 5 گیف
مهرداد
شانس آوردن برسون نداد شیره
۱۳۹۵/۱۰/۱۸