حرکات همزمان و هماهنگ ۱۰۶۹ ربات و ثبت در گینس

12
#فناوری

حرکات همزمان و هماهنگ 1069 ربات و ثبت در گینس ☝️

درست موقعی که ما مشغول مسخره کردن جنس چینی و خنک کردن دلمون هستیم، اونا دارن این چیزا را در گینس ثبت می کنن و پول و اعتبار جهانی میگیرن :)
🇮🇷🌹
@wf_sf
Shihan dr s hassan tayebi
World federation street fighter
شیهان دکتر سید حسن طیبی
رئیس و بنیانگذار سبک جهانی استریت فایترstreet fighter
Kyushi 83
472 ویدیو 1383 عکس 335 گیف