انسان باشیم!

7
○ دو چیز شما را تعریف می کند...

• بردباریتان وقتی هیچ چیز ندارید...
• نحوه ی رفتارتان وقتی همه چیز دارید...

#انسان_باشیم
.
🇮🇷
@wf_sf
Shihan dr s hassan tayebi
World federation street fighter
شیهان دکتر سید حسن طیبی
رئیس و بنیانگذار سبک جهانی استریت فایترstreet fighter
Kyushi 83
472 ویدیو 1383 عکس 335 گیف