شکستن‌ چوب با ساق پا توسط استاد خانم امینی!

52
شكستن چوب با ساق پا توسّط يه خانم

اجرای ديدنی شكستن دسته بيل پشت سرهم باساق پاتوسّط استاد" #خانم_امينی "ازاساتيد بزرگ ونامی سبك عيّاران كه با اين تكنيكشون همه رزمی كارارو مبهوت كرد .
شیهان دکتر سید حسن طیبی
رئیس و بنیانگذار سبک جهانی استریت فایتر
@wf_sf 🇮🇷
Kyushi 83
472 ویدیو 1383 عکس 335 گیف
Torab
احسنت..عالی بود...اسم سبک عیاران رو نشنیده بودم.. بد نبود کمی تبلیغ هم بابت آشنایی با سبکتون میذاشتید
۱۳۹۷/۰۳/۲۵