بزرگترین ارتش جهان

39
رژه ی باور نکردنی ارتش چین
اولش آدم فکر می کنه رباتن؛ نه آدم
در ضمن انقدر ریتم کوبیدن پاها به زمین موزون هستش که با یک موزیک راک هم خونی می کنه
علی شارقی
2 ویدیو 0 عکس 0 گیف