فطرت انسان

57
#داستان_شب

📻 فطرت انسان

🎙 گوینده : مریم محمودپور

🎧 یکی از جانبازان شیمیایی تعریف میکرد: وقتی از جبهه برا مرخصی برگشتم...

┏━━━🍃🍂━━━┓
⠀ 🆔 @RadioDorna
┗━━━🍂🍃━━━┛
Member Plus
0 ویدیو 12 عکس 0 گیف