رفتار داماد با مادرش در مجلس عروسیش

172
🎥دامادی که پسر یک زن خدمتکار بود و در مراسم عروسی‌اش دید که دورترین جایگاه برای مادرش در نظر گرفته شده است ؛

ببینید چکار میکنه ...

💎کانال : خرافات ممنوع

J0in🆔 @Anti_khorafat 🔹🔷
▂▃▄▅▆▇█▓▒░ Ali ░▒▓█▇▆▅▄▃▂ ╭∩╮(︶︿︶) Sajadi╭∩╮
8 ویدیو 10 عکس 6 گیف