خرس قهوه ای در برف تهران

157
كاوايى توله خرس قهوه‌اى كه
سال گذشته در باغ وحش تهران
به دنيا آمد با ديدن برف چه
ذوقی داره میکنه❤️😍💖😱😊
اریا مهر
1 ویدیو 0 عکس 0 گیف