صدای فروید

27
🔸 تنها صدای ضبط شده از #زیگموند_فروید ، بنیانگذار روانکاوی و تاثیرگذارترین دانشمندِ تاریخ روانشناسی با زیرنویس فارسی

👤 #زیگموند_فروید
@fekrpuya
رویا صیادی فرد
1 ویدیو 0 عکس 0 گیف