استاد محمّد بیات دار فانی را وداع گفت😢

13
#فدراسیون_جهانی_استریت_فایتر

#سرهنگ_پاسدار_حاج_محمد_بیات #رئیس_و_بنیانگذار_سبک_اسپرت_مدرن_کیک_بوکسینگ #به_دیار_باقی_شتافت 😔
#روحش_شاد_و_یادش_گرامی 🌹

#world_federation_street_fighter
Kyushi 83
472 ویدیو 1383 عکس 335 گیف