شهر خیتهورن در هلند

164
در این شهر هیچ جاده ای وجود ندارد و تنها از راه کانال های آبی نقل و انتقالات انجام میشه خداوکیلی اگه بخوایم بهشت را برای اینها توصیف کنیم بنظرتون باید چی بهشون بگیم..
@tourgasht
AiyDin
1 ویدیو 0 عکس 0 گیف