درخت آوازه خوان، تندیسی موسیقیایی

1,157
روی یک تپه بادگیر زیبا در شهر برنلی انگلستان قرار گرفته و از لوله هایی ساخته شده که وقتی باد از میان لوله ها می گذرد آهنگ های مختلفی می نوازد

🆔 @facts_ir
منصور
1736 ویدیو 1324 عکس 1204 گیف
حسین
من از بندرعباس خیلی دوست دارم
۱۳۹۶/۰۱/۰۳