افکار منفی

2
#کانال_تخصصی_آکادمی_ورزش_های_رزمی

💢 نوشتن افکار منفی روی کاغذ
و انداختن آنها در سطل زباله،
یک راهکار در روانشناسی است,
که می تواند حال شما را خوب کند...

🆔 @MMA_HT 🇮🇷
Kyushi 83
472 ویدیو 1383 عکس 335 گیف