روز‌معلم تو ایران 😂

996
🔺فقط یه بچه‌ی ایرونی جرات داره روز معلم رو اینجوری به معلمش تبریک بگه 😂
00989164236501 عبدلقیوم جان غریب یار
0 ویدیو 0 عکس 1 گیف